ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

אליפות אפרת גוש עציון 11.5.18

סיפורי המסלול

מרוץ10 ק"מ:

גבעה צהובה- כביש אלון שבות- ר"צ- כביש ארץ האיילים- כיכר היישובים- בית עלמין כפר עציון- כביש בטחון כפר עציון- כניסה לכפר עציון- כיכר היישובים- כביש ארץ האיילים- כרמים מגדל עוז- כניסה לר"צ- טיילת הבנים- גבעה צהובה.

מרוץ5 ק"מ:

גבעה צהובה- כביש אלון שבות- ר"צ- דרך האבותצומת המקווהתצפית ע"ש מורנו- צומת המקווה- דרך האבותכביש אלון שבות ר"צגבעה צהובה.

מרוץ עממי2 ק"מ

גבעה צהובה- כיכר אלון שבות הישנה- כיכר מאוחדת באלון שבות- כיכר אלון שבות ישנה- גבעה צהובה.

חצי מרתון21.1 ק"מ

 טרמפיאדת גילה-מחסום המנהרות-כביש חומת ההפרדה המקביל לציר 60- צומת אפרת צפון- כניסה צפונית לאפרת- רחוב זרובבל- שביל בטחון מערבי של אפרת- אמת הביאר- דרך האבות- צומת המקווה- פרסה באבן המיל מתחת לנתיב האבות- צומת המקווה- כביש אלון שבות ראש צורים- כרמים שמתחת לראש צורים- שער ראש צורים- טיילת הבנים- גבעה הצהובה